This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

 

Оголошення

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Дабинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області

Кобеляцька районна рада відповідно до розпорядження голови районної ради від 18.11.2019 № 68 оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади директора Дабинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області

Місцезнаходження закладу: вул. Шкільна, 17, с. Дабинівка, Кобеляцький район, Полтавська область;

Умови оплати праці: Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги: Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра  та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) з 18.11.2019 року по 07.12.2018 року з 08.00 до 17.00 включно до конкурсної комісії за адресою: вул. Шевченка, 15/27, м. Кобеляки, Полтавська область (перший поверх, каб.№4) відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Кобеляцької районної ради Полтавської області, затвердженого рішенням  першого пленарного засідання тридцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 23.10.2019 № 10, такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі встановленого зразка;
 • згоду  на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  встановленого зразка;
 • автобіографію  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • медичні довідки за формами № 122-2/о та № 140/о;
 • заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії (за наявності таких);
 • інші документи на розсуд заявника (перспективний план розвитку навчального закладу, розроблений за такими критеріями: новації щодо управлінської діяльності  з вирішенням ключових проблем закладу, шляхів покращення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу тощо на два роки і шість років. Перспективний план розвитку навчального закладу на 6 років не подається особами, передпенсійного та пенсійного віку (передпенсійний вік в розумінні цього Порядку є вік особи за 2 роки до досягнення нею пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);
 • Інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер контактного телефону для зворотного зв’язку.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Кінцевий термін подання документів: 17.00 год.  07.12.2019 року.

Упродовж п’яти  робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • визначає перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі, оприлюднює їх на веб-сайті районної ради та визначає дати проведення етапів конкурсу.

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

Перший етап передбачає проведення письмового тестування  за тестовими завданнями відкритої форми для перевірки  на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та  письмового  вирішення ситуаційного завдання.

 

На другому етапі конкурсу здійснюється презентація кандидатом перспективного плану розвитку закладу,  а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Контактна особа – Федоренко Оксана Миколаївна, головний спеціаліст (юрист) відділу нормативно-правового, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ради та управління майном виконавчого апарату районної ради, телефон (0343)3-16-70, електронна адреса radakob_mayno@ukr.netВідділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації оголошує конкурс на визначення опорних закладів серед закладів загальної середньої освіти району, засновником яких є Кобеляцька районна рада.
Термін проведення конкурсу з 23 квітня 2019 року по 22 травня 2019 року.
Прийом заяв та документів здійснюється у відділі освіти Кобеляцької районної державної адміністрації з  23 квітня 2019 року по 12 травня 2019 року за адресою: вул. Шевченка, 28/20, м. Кобеляки, Полтавська область.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання

20.06.2018 № 12

 

УМОВИ

проведення конкурсу на визначення опорних закладів

серед закладів загальної середньої освіти району,

засновником яких є Кобеляцька районна рада

 1. Мета і завдання Конкурсу

1.Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти району, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організації профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (ст.13 п.2 Закону України «Про освіту»).

Філія закладу освіти – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст.13 п.3 Закону України «Про освіту»).

 1. Основним завданням Конкурсу є:

– виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Визначення кращих проектів опорних закладівта заохочення їх діяльності;

– поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних навчальних закладів.

ІІ. Керівництво Конкурсом

 1. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з визначення опорних закладів серед закладів загальної середньої освіти району, засновником яких є Кобеляцька районна рада (далі – Комісія), кількісний та поіменний склад якої затверджується рішенням сесії районної ради.
 2. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу здійснюється відділом освіти Кобеляцької районної державної адміністрації.

ІІІ. Права та обов’язки конкурсної Комісії

Конкурсна Комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства України і у відповідності до умов проведення Конкурсу.

Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організовує її голова.

До завдань конкурсної Комісії належать:

– розгляд пропозицій учасників Конкурсу, визначення їх відповідності умовам проведення Конкурсу;

– прийняття рішення за результатами роботи;

– підготовка висновків з визначення переможця Конкурсу.

Конкурсна комісія має право:

– перевірити достовірність наданої учасниками Конкурсу інформації;

– відмовити претенденту в участі у Конкурсі на підставі невідповідності вимогам Конкурсу.

Конкурсна Комісія зобов’язана:

– створити рівні умови участі для всіх учасників Конкурсу;

– забезпечити прозорість та об’єктивність проведення Конкурсу.

Голова конкурсної Комісії:

– керує діяльністю Комісії;

– проводить її засідання, головує на них;

– організовує роботу конкурсної Комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;

– організовує підготовку до розгляду матеріалів, поданих для участі в Конкурсі;

– підписує документи Комісії від її імені.

Учасники конкурсної Комісії мають право:

– брати участь у виробленні, прийнятті і реалізації рішень Комісії;

– вносити до Комісії свої пропозиції;

– отримувати інформацію з питань діяльності Комісії.

Учасники конкурсної Комісії зобов’язані:

– використовувати свій професійний досвід та знання для досягнення мети і завдань Конкурсу;

– діяти в інтересах Конкурсу, здійснюючи свої права та виконуючи обов’язки сумлінно та неупереджено;

– брати участь в організаційних заходах, пов’язаних з проведенням Конкурсу;

– надавати необхідну інформацію про Конкурс усім зацікавленим особам, за винятком конфіденційної інформації;

– уникати конфлікту інтересів;

– виконувати інші обов’язки, що можуть виникнути при підготовці Конкурсу.

ІV. Порядок проведення Конкурсу

 1. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти, засновником яких є Кобеляцька районна рада,кількість учнів у яких становить, як правило, не менше 200 осіб. Інформація про оголошення Конкурсу розміщується на офіційних сайтах Кобеляцької районної ради, відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації.
 2. Конкурс проводиться у два етапи протягом 30 днів з дати, визначеної відділом освіти Кобеляцької районної державної адміністрації.

І етап – підготовчий, протягом 20 днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації;

ІІ етап – основний, протягом 10 днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

 1. Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти райдержадміністрації заявку, до якої додаються такі документи:

1) план розвитку навчального закладу (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію:

– загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких загальноосвітніх навчальних закладів (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

– потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу;

– наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);

– результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

– мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

– укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково- методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

– організація профільного навчання;

– організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

– рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

2) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

3) копію установчих документів закладу.

 1. Інформація про початок, Умови Конкурсу, подані на Конкурс матеріали, результати конкурсу розміщується на офіційному сайтах Кобеляцької районної ради, відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації.
 2. Критерії оцінювання та визначення переможця Конкурсу
 3. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією з визначення опорного навчального закладу на основі Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на конкурс з визначення опорного навчального закладу.
 4. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.

Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

1) кількість учнів в опорному навчальному закладі (без врахування філій);

2) кількість класів опорного навчального закладу та їх наповнюваність;

3)кількість філій опорного навчального закладу, їх ступінь;

4)кількість дітей із філій, які планується перевести до опорного навчального закладу (по класах);

5)використання проектної потужності закладу після консолідації мережі;

6)протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного навчального закладу (вказати окремо по напрямках до філій);

7) наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного навчального закладу та їх потребу;

8)організація профільного навчання у старшій школі опорного навчального закладу;

9)організація поглибленого вивчення предметів в опорному навчальному закладі та філіях;

10)забезпеченість кабінетів обладнаних у відповідності до навчальних програм (у %):

 • фізики
 • хімії
 • біології
 • географії
 • математики
 • інформатики
 • навчальних майстерень

11)наявність спортивної зали;

12)наявність спортивного майданчика;

13)забезпеченість спортивним обладнанням;

14)наявність бібліотеки (книгосховище, абонемент, читальна зала), книжковий фонд (задовольняє потреби читачів у %), наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет;

15)наявність швидкісного інтернету;

16)наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом;

17)наявність веб-сайту та його дієвість;

18)наявність комп’ютерної техніки (рік випуску) та мультемідійного обладнання;

19)наявність актової зали;

20)створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

 • організація індивідуального навчання;
 • впровадження інклюзивного навчання;

21)наявність шкільної їдальні, кількість посадкових місць та наявність кухонного обладнання;

22)наявність внутрішніх туалетів;

23)результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях впродовж 3-х останніх років;

24)відсоток учнів, які стали призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук (ІІ, ІІІ та ІV етапи) за останні 3 роки;

25)позакласна та позашкільна робота;

26)наявність гуртків у опорному навчальному закладі (за напрямками позашкільної освіти);

27)рейтинг опорного закладу серед шкіл громади за результатами роботи з обдарованими дітьми;

28)аналіз результатів участі учнів у ЗНО, підтвердження результатів при нагородженні медалями;

29)загальна кількість вчителів у опорному навчальному закладі та їх педагогічне навантаження відповідно до тарифікації

30)рівень кваліфікації педагогічних працівників (категорії, стаж, наукові ступені);

31)частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом;

32)плинність кадрів за останні 5 років;

33)результативність методичної роботи (наявність вивчених досвідів, підготовка розробок власних методичних, авторських програм, факультативів, посібників, друк у періодичних фахових виданнях);

34)частка участі вчителів у педагогічних конкурсах, їх результативність;

35)стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в навчальний процес опорного навчального закладу;

36)освітній та кваліфікаційний рівень керівника опорного навчального закладу;

37)створення позитивного іміджу закладу освіти (скарги), засоби масової інформації, позакласні та позашкільні заходи, використання шкільного приміщення громадою;

38)вартість утримання 1 учня в опорному навчальному закладі (до створення і після) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».

 1. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.
 2. Комісія працює на громадських засадах.
 3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

За підсумками Конкурсу Комісія приймає рішення.

 1. Рішення Комісії з визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
 2. Рішення комісії з визначення опорного навчального закладу подається до районної ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.
 3. Протокол Комісії за результатами визначення опорного навчального закладу затверджується рішенням сесії районної ради.
 4. Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

Заступник голови районної ради                                      О. П. Гордійко

Додаток 1

до рішення двадцять третьої сесії районної ради  сьомого скликання

20.06.2018 № 12

Склад

конкурсної комісіїз визначення опорного навчального закладу

 

Голова комісії

Гордійко Оксана Павлівна                       заступник голови Кобеляцької районної ради;

Заступник голови комісії

Шевцова Жанна Олександрівна               перший заступник голови Кобеляцької районної державної адміністрації;

Секретар комісії

Масич Наталія Іванівна                            головний спеціаліст відділу освіти

                                                                  Кобеляцької районної державної адміністрації;

Члени комісії:

Коваль Наталія Мефодіївна                     начальник відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації;

Коваленко Тетяна Борисівна                    голова комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери, депутатської діяльності, регламенту, забезпечення законності і правопорядку;

Мужайло Алла Никифорівна                   завідувач районного методичного кабінету.

Заступник голови районної ради                            О. П. Гордійко

Top