This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

 

Юридичні поради

Останнім часом часто виникають питання щодо атестації шкільних бібліотекарів:

Згідно з п. 1.3. Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України № 44 від 16.07.2007 р. (Положення про атестацію) основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту. Згідно п. 4.6. Положення про атестацію атестаційна комісія дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді;
відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;
не відповідає займаній посаді.
У Положенні не зазначено присвоєння будь-якої кваліфікаційної категорії за наслідками атестації.
Основою для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) завідувачам бібліотек відповідно до оволодіння ними певним обсягом знань та виконуваних робіт є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р., у якому викладені відповідні кваліфікаційні вимоги для певних категорій бібліотечних працівників.

Довідник застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, що утворюють тарифну систему оплати праці.

Для посади завідувача бібліотеки встановлені наступні кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); післядипломна освіта в галузі управління; стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 3 років.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» № 787 від 27 серпня 2010 р. вища освіта відповідного напряму підготовки для завідувача бібліотеки включає такі спеціальності: книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія.

Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін та доповнень до зазначеного вище Випуску наведено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), які подано у Випуску 1 ДКХП та затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29 грудня 2004 р.

Оскільки завідувачі бібліотек віднесені до професійної групи «Керівники», зазначеними вище Загальними положеннями для них визначені вимоги залежно від рівня та функцій управління і керівництва, які відрізняються за своєю складністю та відповідальністю: керівники первинних структурних підрозділів, керівники структурних підрозділів вищого рівня, керівники підприємств, установ, організацій.

Одночасно варто наголосити, що в п. 11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик про¬фесій працівників (наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29 грудня 2004 р.) зазначено наступне: особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Крім того, відповідно до п. 4.6. наказу Міністерства освіти України № 139 від 14.05.1999 р. «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України» з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства освіти України № 277 від 04.08.1999 р. бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

Тому завідувачі шкільних бібліотек і шкільні бібліотекарі можуть мати як спеціальну бібліотечну, так і педагогічну освіту.

Стосовно віднесення шкільних бібліотек до певної групи повідомляємо наступне.

Відповідно до п. 3 Додатку 7 Наказу Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення про віднесення бібліотек навчальних закладів до відповідної групи за оплатою праці приймає його керівник.

Стосовно тарифного розряду посади завідувача бібліотеки:

У Постанові Кабінету Міністрів України № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30 серпня 2002 р. у Розділі V «Культурно-освітні та архівні установи (бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, музеї, панорами, виставки, заклади музейного типу, клуби, центри культури і дозвілля, парки культури і зоопарки, будинки народної творчості, архіви та архівні заклади) визначено діапазон розрядів завідувача бібліотеки від 12 до 16.

Крім того, як видно з пояснення до таблиці 4 Додатка 2 до Наказу Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», посадові оклади завідувачів бібліотек навчальних закладів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.

Тобто, затверджуючи щорічний кошторис та штатний розклад керівник уже враховує межу фонду оплати завідувача бібліотеки, виходячи з обсягу робіт, кількості учнів у заклади та кваліфікаційну характеристику.

Відповідні повноваження керівників щодо встановлення працівникам конкретних розмірів заробітної плати визначені в пункті 4 «а» Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці праців¬ників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Згідно з ними керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

Джерела:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» № 787 від 27.08.2010 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30.08.2002 р.

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затверджене наказом Міністерства культури і туризму України № 44 від 16.07.2007 р.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, (випуск 1), затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 р.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14.04.2000 р.

Наказ Міністерства освіти України № 139 від 14.05.1999 р. «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України» з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства освіти України № 277 від 04.08.1999 р.

Top